РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ КОНКУРСА ЗА КЊИЖЕВНУ НАГРАДУ „ЗАВИЧАЈНО ЗВОНО ПРОФЕСОРА ВУЧКОВИЋА“

За најбољу необјављену завичајну песму по оцени селектора одабрана је песма „Још један град“ под шифром „Цока“, аутора Славице Јовановић из Пожаревца. Десет одабраних песама за Зборник који штампамо сваке треће године су следеће: 1. „Хвала за родну кућу“ –…

Jaвни конкурс за грађане – енергетска санација – соларни панели….

false

На основу предлога Одлуке о финансијској подршци унапређењу енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Жабари за 2022. годину број: 312-8/2022-02 од 24.05.2022. године, Одлуке о Буџету општине Жабари за 2022. годину („Службени гласник општине Жабари“,…

Koнкурс за општинску стипендију студентима

college student, library, man

На основу члана 6. Одлуке о пружању материјалне помоћи породицама ученика и студената са подручја општине Жабари (« Службени гласник општине Жабари», број 7/2011) , Председник општине Жабари , расписује К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ МАТЕРИЈАЛНЕ…

Kоначна ранг листа изабраних привредних субјеката за уградњу соларних панела

A Person in Black Shirt Holding a Solar Panel while Standing on the Roof

  На основу члана 20. и 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – други закон, 101/16 – други закон и 47/18) и члана 69. Статута општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, бр. 1/19), члана 20….

Јавни позив за достављање пријава за подстицајна средстава за реализоване инвестиције у пољопривреди у 2022. години

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС, 10/13, 142/14, 103/15, 101/16) и на основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник општине Жабари“, бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18) и Програма…

Kонкурс за књижевну награду „Завичајно звоно професора Вучковића“

                            Центар за културу „Војислав Илић Млађи“ Жабари Расписује конкурс за књижевну награду под називом „Завичајно звоно професора Вучковића“ у две категорије: за најбољу необјављену завичајну песму и најбољу необјављену краћу причу о завичају. Учесници конкурса могу да пошаљу највише…

Оглас за давање у закуп пољопоривредног земљишта у државној својини

two green and red cultivators on brown field

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06, 65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон), Уредбе о условима, начину и поступку за давање пољопривредног земљишта у државној својини на коришћење у непољопривредне…

Jавни оглас за издавање у закуп пословног простора у власништву Општине

На основу члана 6. до 9. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и  давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда…

За трактористе субвенционисана додела заштитног рама за употребљавани трактор до 30.11.2022.

Агенција за безбедност саобраћаја покренула је кампању за трактористе коју прати субвенционисана додела заштитног рама за употребљавани трактор, за коју се сва заинтересована правна и физичка лица могу пријавити путем сајта Агенције. Агенција за безбедност саобраћаја расписала је јавни позив…

Продужен рок – јaвног конкурса за привредне субјекте – СОЛАРНИ ПАНЕЛИ

man in white dress shirt and blue denim jeans sitting on white and black solar panel

Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља на територији општине…