Одсек за утврђивање и наплату локални прихода

  • Шеф одсека за утврђивање и наплату локалних прихода и послови утврђивања локалних јавних прихода
  • Послови пореске евиденције и канцеларијски послови
  • Порески инспектор канцеларијске контроле
  • Порески инспектор теренске  контроле
  • Послови наплате локалних јавних прихода и порески извршитељ
Објаве и документа Локалне пореске администрације