Kонкурс за стипендије ученицима и студентима за школску 2023/24

people sitting on chair in front of computer

На основу члана 6. Одлуке о пружању материјалне помоћи породицама ученика и студената са подручја општине Жабари (« Службени гласник општине Жабари», број 7/2011) , Председник општине Жабари , расписује

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024.годину

Материјална помоћ се додељује студентима који се школују на државним факултетима и вишим школама, као и ученицима државних средњих школа без једног или оба родитеља .

Материјална помоћ се не додељује студентима прве године, осим у случају дасу без једног или оба родитеља.

Материјална помоћ се додељује за време трајања редовне наставе које јепрописано за стицање одговарајућег степена образовања.

Материјална помоћ додељује се студентима који имају просечну оцену 8,00 или вишу на претходној години студирања.

Материјална помоћ се не може доделити кориснику за поновљену годину студија односно средње школе, као и кориснику који у претходном школовању има више од једне поновљене године студирања и школовања, на истом или другом факултету, односно школи.