Матична служба

Од 01.01.2015.године у Општинској управи Жабари,постоји само једно матично подручје и то Матично подручје Жабари са седиштем у Жабарима. Матична служба Општинске управе има једног овлашћеног матичара и три овлашћена заменика матичара (од чега је једно радно место заменика матичара упражњено).

Услуге везане за:

  • извод из матичне књиге рођених,
  • венчаних
  • умрлих,
  • уверење о држављанству,
  • пријава рођења детета,
  • пријава за закључење брака,
  • закључење брака преко пуномоћника,
  • издавање уверења о слободном брачном стању,
  • упис у матичну књигу умрлих, издавање смртовнице,

 

 Матична служба, канцеларија број 11,

телефон 012/250-130, локал 13

064/81-33-235