ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ  ЈАНУАР ·         Редовне контроле јавног превоза путника. ·         Редовне контроле јавног превоза терета. ·         Ванредне контроле јавног превоза путника. ·         Ванредне контроле јавног превоза терета. ·         Редовне контроле ауто-такси превоза ·         Ванредне контроле ауто-такси превоза. ·         Контроле јавног превоза…

План инспекцијског надзора Комуналне и инспекције за друмски саобраћај за 2020. годину

    [accordion] [spoiler title=“План инспекцијског надзора Комуналне инспекције за 2020 годину“ open=“no“ style=“default“ icon=“plus“ anchor=““ class=““]   [/spoiler] [spoiler title=“План инспекцијског надзора Инспекције за друмски саобраћај за 2020. годину“ open=“no“ style=“default“ icon=“plus“ anchor=““ class=““]   [/spoiler] [spoiler title=“Извештај о раду 2019 “ open=“no“ style=“default“…

Инспекција за друмски саобраћај

КЛ.бр. 1 – Контрола изградње саобраћајних прикључака на земљишном (путном) појасу јавних путева КЛ.бр. 2 – Контрола коловозне конструкције са асфалтним слојевима КЛ.бр. 3 – Контрола ванредног (вангабаритног) превоза КЛ.бр. 4 – Контрола активности управљача јавног пута на заштити путева КЛ.бр. 5 – Контрола извођење…