Обавештење

Збор верског празника Ускрса, општина Жабари неће радити од Великог петка закључно са другим даном Ускрса  6,7,8 и 9.априла. Први радни дан после празника је уторак 10. април.     Свим грађанима који славе, желимо срећан празник

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ за 2018. годину

Драги суграђани и суграђанке, Основна сврха документа који је пред вама јесте да на што једноставнији и разумљивији начин објасни у које сврхе се користе јавни ресурси да би се задовољиле потребе грађана. Грађански буџет представља сажет и јасан приказ…

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОЧЕТКОМ ПРИМЕНЕ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА ФАКТУРА

Одредбама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број: 119/2012, 68/2015 и 113/2017) уређено је регистровање фактура и других захтева за исплату издате од стране поверилаца у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката,…

Обавештење за пореске обвезнике који порески дуг измирују на рате

За време плаћања пореског дуга на рате, обрачунава се камата по стопи која је једнака годишњој референтној стопи Народне банке Србије. Према последњим подацима, од 14.03.2018. године важи и примењује се до следеће измене, референтна каматна стопа која износи 3,25%. Период примене…

Општина Жабари

Општина Жабари је општина у Браничевском округу на североистоку Србије. По подацима из 2004. општина заузима површину од 264 km² (од чега на пољопривредну површину отпада 21963 ha, а на шумску 1628 ha). Центар општине је насеље Жабари. Општина Жабари…