ОБАВЕШТЕЊЕ o акцији сузбијања комараца

        Дана 17. маја 2018. године биће спроведена акција сузбијања комараца на територији Општине Жабари за пролећни третман у 2018 .години. Сузбијање комараца биће изведена са земље, на отвореним порвшинама, средствима, који су безопасни за људе и животну средину…

Kонкурс за финансирање и суфинансирање пројеката организација цивилног друштва – Министарство за европске интеграције

Министарство за европске интеграције са циљем подстицања јавне расправе и дебате о темама у вези са ЕУ и процесом приступања Републике Србије у ЕУ, објавило је конкурс за спровођење пројеката у области информисања, за финансирање и суфинансирање пројеката организација цивилног…

ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКАТА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА НЕОПАСНОГ ОТПАДА 

Група за обједињену процедуру, Одељења за привреду урбанизам и друштвене делатности Oпштинске управе општине Жабари, на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13…

Одлука о измени одлуке број 02-3/2018-01 од 19.04.2018.године

Комисија за доделу средстава – пројекта „Остале културне манифестације општине Жабари“ формирана од стране Општинског већа општине Жабари је на основу члана 7.Правилника о додели средстава – Пројекта „Остале културне манифестације општине Жабари“ број 10-17 од 26.01.2017.године и расписаног Јавног…

Асфалтирање пута у насељу Тићевац

У оквиру пројекта „Радови на ојачању коловозне конструкције општинског локалног пута Тићевац – Врбница“ у насељу Тићевац, укупне вредности око 6,4 милиона динара са ПДВ-ом из буџета општине Жабари. Асфалтиран је пут дужине 538 метра и ширине 4 метра. Извођач…

Помоћ у кући

Председник Општине Жабари Јован Лукић и директорка Центра за социјални рад Општине Жабари Марина Милошевић, потписали су уговор о поверавању пружања услуге „Помоћ у кући“ Центру за социјални рад. У буџету Општине Жабари обезбеђена су средства за реализацију овог уговора…

Обавештење за пореске обвезнике који порески дуг измирују на рате

За време плаћања пореског дуга на рате, обрачунава се камата по стопи која је једнака годишњој референтној стопи Народне банке Србије. Према последњим подацима, од 12.04.2018. године важи и примењује се до следеће измене, референтна каматна стопа која износи 3,00%….

Обавештење

Збор верског празника Ускрса, општина Жабари неће радити од Великог петка закључно са другим даном Ускрса  6,7,8 и 9.априла. Први радни дан после празника је уторак 10. април.     Свим грађанима који славе, желимо срећан празник