Месне канцеларије

Потврде за лица на привременом раду у иностранству и то потврда о издржавању, потврда за дечији додатак, потврда о животу, издавање уверења о породичном стању, и издавање уверења о заједничком домаћинству, могу се добити у Општинском услужном центру, канцеларија број 10 и у месним канцеларијама а које раде по следећем распореду

ВИТЕЖЕВО
ПОРОДИН
СИМИЋЕВО
ОРЕОВИЦА
СИБНИЦА
ПОЛАТНА
АЛЕКСАНДРОВАЦ
ВЛАШКИ ДО
МИРИЈЕВО
СВИЊАРЕВО
ТИЋЕВАЦ
ЧЕТЕРЕЖЕ
БРЗОХОДЕ
КОЧЕТИН

 

Радно време месних канцеларија је променљиво у току године зависно од времена коришћења годишњих одмора и указаних потреба за обављање радних обавеза у оквиру општинске управе Жабари.