Становништво

Порекло, бројност и кретање становништва општине Жабари се са доста сигурности може пратити преко 200 година уназад захваљујући архивској грађи, пописима и разној литератури.

Данашње становништво општине води порекло од досељеника из разних крајева. Најбројнији и најстарији досељеници воде порекло са Косова и Метохије. За њима следе по бројности родови из Тимочког и крајинског краја док су досељеници из источне Србије углавном влашког порекла.

На територији општине Жабари по попису из 2011. године живи 15970 становника, од тога се 4872 становника налази на привременом раду у иностранству. Основне детерминанте кретања становништва на подручју општине Жабари су:

-апсолутно смањење броја становника
-низак наталитет
-повећање стопе морталитета
-миграциони процеси

Економски развој условио је негативна демографска кретања. Становништво мигрира у околне развијеније средине где су шансе за запошљавање веће а од почетка седамдесетих година 20. века приметан је интензиван одлазак на рад у иностранство.

Сва насеља осим седишта општине бележе одлив становништва. Општина ће покушати да се овај негативан демографски тренд у наредном периоду поправи.