Општа управа и инспекцијски послови

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ЗАЈЕДНИЧКЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Начелник одељења је дипл.правник Љубодраг Чолић, тел. 012/250-130,лок.18 и 064/ 81-33-207.

У Одељењу за општу управу,заједничке и инспекцијске послове, систематизују се укупно 13 службеничких радних места са 18 извршилаца и укупно 7 радних места намештеника са 8 извршилаца за следећа радна места:

 

 • Имовинско – правни послови
 • Нормативно-правни послови за органе општине
 • Нормативно-правни послови за потребе Општинског већа, послови ажурирања бирачког списка, послови планирања одбране, послови збрињавања избеглих и расељених лица
 • Грађевински инспектор и инспектор за заштиту животне средине
 • Комунални инспектор и послови планирања заштите од елементарних непогода
 • Инспектор за саобраћај и путеве и инспектор за друмски саобраћај
 • Управљање људским ресурсима и послови    радних односа запослених
 • Матичар
 • Заменик матичара
 • Послови месне канцеларије и месне заједнице
 • Канцеларијски послови
 • Инжењер система и мреже, програмер и ИТ администратор
 • Возач моторног возила и послови вођења евиденције и одржавања возила
 • Портир-курир
 • Послови одржавања хигијене
 • Кафе куварица – конобарица
 • Послови умножавања материјала-курир
 • Телефониста
 • Пословни секретар и послови информисања
 • Шеф Кабинета   и послови протокола