ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2023.ГОДИНУ

План инспекцијског надзора за 2023. годину   Kонтролне листе КЛ.бр. 1 – СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ КЛ.бр. 2 – ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА КЛ.бр. 3 – ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ КЛ.бр. 4 – УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ  КЛ.бр 5 – ГРАДСКИ И…

ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2020. ГОДИНУ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ    ЈАНУАР   ·         Израда годишњег извештаја о раду за предходну годину. ·         Редовна контрола одржавања комуналног реда. ·         Контрола обављања комуналне делатности. ·         Контрола спречавања нелегалног промета дувана и дуванских производа…

План инспекцијског надзора Комуналне и инспекције за друмски саобраћај за 2020. годину

    [accordion] [spoiler title=“План инспекцијског надзора Комуналне инспекције за 2020 годину“ open=“no“ style=“default“ icon=“plus“ anchor=““ class=““]   [/spoiler] [spoiler title=“План инспекцијског надзора Инспекције за друмски саобраћај за 2020. годину“ open=“no“ style=“default“ icon=“plus“ anchor=““ class=““]   [/spoiler] [spoiler title=“Извештај о раду 2019 “ open=“no“ style=“default“…