Група за обједињену процедуру

  • Координатор групе за обједињену процедуру, послови контроле техничке документације, послови озакоњења објеката, послови процене утицаја пројеката на животну средину, урбаниста
  • Просторни планер
  • Обједињена процедура-управно-правни послови-регистратор