Инспекцијски послови

Услуге које се непосредно пружају заинтересованим физичким и правним лицима, могу се добити и у одељењу за општу управу, заједничке и инспекцијске послове, где се врше послови у непосредном спровођењу закона и других прописа у области имовинско правних послова, инспекцијског надзора и матичне службе.

Начелник одељења је дипломирани правник Љубодраг Чолић,

канцеларија број 16,

контакт телефон 012/250-130 локал 18

064/81-33-207.

Објаве и документа Грађевинске инспекције Објаве и документа Инспекције за друмски саобраћај Објаве и документа Инспекције за заштиту животне средине Објаве и документа Комуналне инспекције