Контакт

Телефон: 012 250130,
012 250 230.

Факс: 012/250-232

 

Матични број за Општину Жабари је. 07162456,

Порески идентификациони број:102672556,

Шифра делатности :8411

Текући рачун код Управе за трезор је:840-65640-21.

Председник општине и заменик председника
Председник општине Жабари: Јован Лукић
Телефон:  (+381) 12/250-130
Е-пошта:  opstina@zabari.org.rs

 

Заменик председника општинe Жабари: Саша Беговић
Телефон: (+381) 12/250-130, локал 14
Е-пошта:  opstina@zabari.org.rs

 

Помоћник председника, Предраг Тасић

Телефон: 064 81 33 266

 

Скупштина општине
Председник Скупштине општине Жабари: Дејан Адамовић
Телефон: (+381) 12/250-195
Е-пошта:skupstina@zabari.org.rs

 

 


ColicЗаменик председника Скупштине општине Жабари: Игор Чолић
Тел: 012/250-130, локал 15

 

 

 


IvanСекретар Скупштине општине Жабари: Иван Раденковић, дипл. правник
Телефон: (+381) 12/250-130, локал 21
Е-пошта: ivan.radenkovic@zabari.org.rs

 

 


Општинска управа

Начелник општинске управе

Небојша Миловановић, дипл.правник
Тел: 012/250-130, локал 19
email: n.milovanovic976@gmail.com

Општински јавни правобранилац

Бојан Петровић, дипл.правник
012/250-130, локал 17
email: bpet@verat.net

Одељење за привреду, урбанизам и друштвене делатности

Тел: 012/250-130, локал 22

Одељење за буџет и финансије

Руководилац одељења – Милена Васић, дипл.економиста
Тел:012/250-130, локал 18
email: milenavasic980@gmail.com

Служба буџета и трезора, локал 24

Служба рачуноводства, локал 20

Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода
Тел: 012/250-840

Одељење за општу управу, заједничке и инспекцијске послове

 Матична служба
012/250-130, локал 13

Месне канцеларије
Месна канцеларија Кочетин
012/337-402

Месна канцеларија Миријево
012/253-119

Месна канцеларија Ореовица
012/258-152

Месна канцеларија Полатна
012/258-166

Месна канцеларија Породин
012/256-725

Месна канцеларија Свињарево
012/253-119

Месна канцеларија Сибница
012/258-425

Месна канцеларија Симићево
012/255-150

Месна канцеларија Тићевац
012/253-163

Месна канцеларија Четереже
012/ 250-506

ИТ подршка

0677 44 98 78

it@zabari.org.rs