Борачко-инвалидска заштита

Информације и услуге везане за борачко- инвалидску заштиту и то за својство ратног војног инвалида по основу ране, повреде, озледе и болести, својство мирнодопског војног инвалида по основу ране, повреде, озледе и болести, повећање процента војног инвалидитета, породична инвалиднина по палом борцу.

Увећање породичне инвалиднине, породична инвалиднина по умрлом војном инвалиду, борачки додатак, здравствена заштита војних и породичних инвалида, здравствена заштита брачног друга и деце војног инвалида, право на ортопедска и друга помагала, право на путничко моторно возило, једнократна помоћ по основу смрти војног инвалида.

Право на бесплатну и повлашћену вожњу, накнада за исхрану и смештај за време путовања и боравка у другом месту по позиву надлежног органа, признавање права на додатак, негу и помоћ, признавање права на ортопедски додатак, накнада за време незапослености ратних војних инвалида од I-IV групе инвалидитета, месечно новчано примање по основу незапослености ратних војних инвалида од V до Х инвалидитета.

Признавање права на породични додатак, месечно новчано примање војних инвалида и корисника породичне инвалиднине, признавање права на допунску личну и породичну инвалиднину, признавање својства цивилног инвалида рата и права на личну инвалиднину.

Признавање права на негу и помоћ од стране другог лица цивилног инвалида рада.

Признавање права на ортопедски додатак цивилног инвалида рата, признавање права на здравствену заштиту цивилног инвалида рата, признавање права на месечно новчано примање цивилног инвалида рада, признавање права на накнаду погребних трошкова цивилног инвалида рата

Признавање права на увећање месечног новчаног примања на основу самохраности, признавање права на увећање новчаног месечног примања по основу самохраности, признавање права на увећање новчаног месечног примања по основу везаности за постељу, односно додатак за негу, признавање права на накнаду погребних трошкова, признавање права на помоћ у случају смрти, признавање права трошкова смештаја у установи социјалне заштите, могу се добити у

 

Канцеларија број 12.

Контакт телефон

012/250-130, локал 23

064/81-33-226.