Грађевинска инспекција

Детаљније информације везане за послове грађевинске инспекције могу се добити у

канцеларији бој 16,

на телефон 012/250-130, локал 18

064/81-33-217,

грађевинском инспектору који врши надзор над извршавањем Закона о планирању и изградњи,као и других прописа и општих аката,стандарда и техничкох норматива који се односе на изградњу објекта.Поступа у складу са Законом о озакоњењу а по пријавама општинских комисија за попис и евиденцију бесправно саграђених објеката.

 

Документи и обрасци грађевинске инспекције