Решење о финансирању и суфинансирању пројеката цркава и традиционалних верских заједница

Предлог о избору пројеката који се финансирају или суфинансирају из буџета општине Жабари у 2022 Решење о финансирању и суфинансирању пројеката цркава и традиционалних верских заједница из буџета општине Жабари   Oбјављено  13.4.2022. ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И…

КОНКУРС ЗА ПРОГРАМE КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА И ФИНАНСИРАЈУ СЕ ИЗ БИЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2022. ГОДИНУ.   Јавни позив 2022 Пријава на конкурс 2022 Извештај о утрошку буџетских средстава

Конкурс за „Остале културне манифестације општине Жабари“

На основу члана 44. Закона о култури („Сл Гласник РС“ бр. 72/2009) и члана 35. Статута Центра за културу „Војислав Илић-Млађи“ Жабари, Управни одбор Центра за културу „Војислав Илић-Млађи“ Жабари дана 21.03.2022.године објављује јавни позив за доделу средстава у оквиру пројекта…

Коначна листа крајњих корисника којима ће бити додељена средства у спровођењу мера енергетске санације.

На основу чланова 27. став 10. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова („Службени гласник општине Жабари “ број 13/21 и 18/21) (у даљем тексту: Правилник), став 9. Одлуке о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање…

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА КЊИЖЕВНУ НАГРАДУ „ВОЈИСЛАВ ИЛИЋ МЛАЂИ“

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА КЊИЖЕВНУ НАГРАДУ „ВОЈИСЛАВ ИЛИЋ МЛАЂИ“ ЗА 2021. ГОДИНУ НАГРАЂЕНЕ  ПЕСМЕ ПЕСМЕ ЗА ДЕЦУ СВЕ ЗБОГ ТАЊЕ, ШИФРА  „ТРАГАЧ“  (НАГРАДА)   Одабраних 10 за ЗБОРНИК   ПЕТИЦИЈА ЈЕДНОГ СОМА шифра „Није пјесми лако“ Празник за очи, шифра „Сварогов…

Кoнкурс за књижевну награду „Војислав Илић -Млађи“

Центар за културу „Војислав Илић– Млађи“ Жабари расписује: К О Н К У Р С за књижевну награду „Војислав Илић -Млађи“   У две категорије – необјављени сонет и – необјављену песму за децу   Највише три песме, откуцане у…

Jaвни позив за доделу средстава за културу

ЈАВНИ ПОЗИВ  За доделу средстава Културно-уметничким друштвима на територији општине Жабари     2. Ј А В Н И    П О З И В   за доделу средстава у оквиру пројекта „Остале културне манифестације општине Жабари“

КОНКУРС ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА И ФИНАНСИРАЈУ СЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2021. ГОДИНУ. 28.5.2021. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ  2021   27.5.2021. Листa вредновања…

Јавни конкурс за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама

ЈАВНИ ПОЗИВ  Пријава на конкурс 2021 Извештај о утрошку буџетских средстава Предлог вредновања пројеката 2021            14.5.2021 RESENJE O FINANSIRANJU I SUFINANSIRANJU PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA 2021             19-5-2021.