К О Н К У Р С  за књижевну награду

Центар за културу „Војислав Илић– Млађи“ Жабари расписује:   К О Н К У Р С за књижевну награду „Војислав Илић -Млађи“ У две категорије – необјављени сонет и – необјављену песму за децу Највише три песме, откуцане у три…

Конкурс за доделу средстава за извођење радова у 2020. години

Управа за пољопривредно земљиште Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде дана 18.06.2020. објавила је Конкурс за расподелу средстава за извођење радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у 2020. години. За одобравање средстава за извођење радова на заштити, уређењу и…

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

Комисија за спровођење поступка избора програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и финансирају се из буџета општине Жабари, расписује: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ФИНАНСИРА СЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ…

Jавни конкурс за средства црквама и традиционалним верским заједницама

18-3-2020.Решење о додели средстава 1. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава црквама и традиционалним  верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Жабари. 2. Право учешћа на доделу средстава путем Јавног конкурса имају…

Јавни позив

За финансирање редовног програма из Правилника о категоризацији спортова, критеријумима и поступка доделе средстава за финансирање потреба у области спорта на територији општине Жабари Предмет овог позива је расподела средстава за 2020 годину за редован програм у укупном износу од…

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020.годину Материјална помоћ се додељује студентима који се школују на државним факултетима и вишим школама, као и ученицима државних…

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС, 10/13, 142/14, 130/15, 101/16) и члана 2.1 Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Жабари за 2019. годину, број 020-66/2019-01…

Одлука о поништавању конкурса за суфинасирање пројеката пројеката јавног информисања у 2019. години

22-10-2019. ОДЛУKA О ПОНИШТАВАЊУ KОНKУРСA ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕKАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2019. ГОДИНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У…