Обавештење за пореске обвезнике који порески дуг измирују на рате

За време плаћања пореског дуга на рате, обрачунава се камата по стопи која је једнака
годишњој референтној стопи Народне банке Србије.
Према последњим подацима, од 14.03.2018. године важи и примењује се до следеће измене, референтна каматна стопа која износи 3,25%.

Период примене Референтна каматна стопа
11.02.2016. – 06.07.2016. 4,25%
07.07.2016. – 06.09.2017. 4,00%
07.09.2017. – 08.10.2017. 3,75%
09.10.2017. -14.03.2018. 3,50%
14.03.2018. 3,25%

У случају промене референтне каматне стопе порески обвезник је дужан да примени новелирану стопу референтне каматне стопе.
Општинска управа општине Жабари – Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода ће и у наредном периоду благовремено обавештавати пореске обвезнике о измени висине референтне каматне стопе, као и о периоду примене.

Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода

Захтеви

 

  1. ЗАХТЕВ ЗА ПОВРАЋАЈ – ПРЕКЊИЖАВАЊЕ ВИШЕ ИЛИ ПОГРЕШНО НАПЛАЋЕНОГ ИЗВОРНОГ ПРИХОДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Образац ЗПП
  2. Захтев за издавање пореског уверења
  3. ЗАХТЕВ ЗА ИСПРАВКУ ГРЕШКЕ Образац ЗИГ

Обрасци

Одлуке пореска администрација