Позив на јавну расправу Нацрта Одлука за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину

Општина Жабари позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта Одлука за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину и да дају своје предлоге и примедбе Јавна расправа ће се спровести у периоду од 28.10.2021 до 17.11.2021. године. Орган надлежан…

ОБАВЕШТЕЊЕ ЕКО НАКНАДА

Обавештавају се обвезници накнаде за заштиту и унапређивање животне средине – предузетници и правна лица који обављају одређене активности које утичу на животну средину, да 31. јула 2021. године истиче рок за подношење пријаве за 2021. годину. Преузмите обавештење: Институт Михајло Пупин омогућио је да…

Објављено ЛПА   

Одлуке о порезу на имовину од 2021.године

  ПДФ: Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на …. Одлука о стопи амортизације у општини, за коју се умањује вредност непокретности (осим земљишта),… Одлука о одређивању зонама и најопремљеније зоне на територији општине Жабари Одлука о стопама пореза…

Објављено ЛПА   

Еко накнада – појашњења

Код утврђивања еко накнаде водити рачуна: – Предузетник који има привремену одјаву подноси пријаву до датума привремене одјаве, односно накнаду не плаћа само док траје званична привремена одјава – Ако у току 2020 године дође до промене општине на којој обвезник обавља активност – подноси…

Објављено ЛПА   

Одлуке у вези утврђивања пореза на имовину за 2020. годину

  Одлуке у вези утврђивања пореза на имовину за 2020. годину („Службени гласник општине Жабари“, број 8/2019 Одлука о локалним комуналним таксама Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовуину за 2020. годину у општини Жабари Одлука о стопи…

Објављено ЛПА