Локална пореска администрација

Информације и услуге које се односе на послове утврђивања, контроле и наплате локалних јавних прихода, као и контрола, утврђивање и наплату изворних прихода локалне самоуправе

Одељење за буџет и финансије

Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода

  Кнеза Милоша 75-80, на другом спрату.

Контакт телефон 012/250-840

064/81-33-214.

Одсек издаје следећа уверења: уверење да се обвезник задужује порезом, уверење да се обвезник не задужује порезом, уверење да су измирене пореске обавезе, уверење о висини дугованог пореза. За сва наведена уверења обвезник подноси типски захтев, који се може добити у просторијама одсека

.
Начелник одељења је дипломирани економиста Милена Васић,

Контакт телефон 012/250-130 локал 17 

064/81-33-205.

 

Oбрасце и документе можете погледати овде