Закуп пољопривредног земљишта у државној својини

Информације о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини могу се добити у

канцеларији број 26,

контакт телефон је 012/250-130

064/81-33-258,

Председник Комисије за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, Горан  Јовић.