Инспекција за заштиту животне средине

Извештај о раду за 2017. годину
Годишњи план инспекцијског надзора за 2018 годину

Канцеларија број 16,

контакт телефон 012/250-130, локал 18

064/81-33-217.

Процена утицаја на животну средину

Јун 2018

  1. Обавештење потребна процена утицаја ОПШТИНА ЖАБАРИ
  2. Обевештење није потребна процена утицаја на животну средину „DOKI BOX 035“ из СВИЛАЈНЦА

мај 2018

  1. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ „DOKI BOX 035“ из СВИЛАЈНЦА
  2. ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА (ОТПАДНИХ ГУМА И ПЛАСТИКЕ), КАПАЦИТЕТА 20 ТОНА ДНЕВНО У ЖАБАРИМА НА КП БР 5153/3 У К.О. ЖАБАРИ