Процена утицаја на животну средину у 2022.години

Obaveštenje o izdatoj dozvoli za skladištenje neopasnog otpada_RECYCLIN_Žabari   doc Obaveštenje o izdatoj dozvoli za skladištenje neopasnog otpada     pdf Објављено: 13. дец 2022.  Обавештење о поднетом захтеву за издавање дозволе „RECYCLIN“ Жабари DOC Обавештење о поднетом захтеву за издавање дозволе „RECYCLIN“ Жабари PDF Објављено: 25. нов 2022….

Процена утицаја на животну средину 2021

22-3-2021. Обавештење о донетој одлуци којом се утврђује да није потребна проценa утицаја пројекта на животну средину привредног друштва “ДОРАДО“ д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ улица Гајева број 31 04-3-2021. Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину привредног друштва “ДОРАДО“ д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ…

Инспеција за заштиту животне средине документи за 2021 годину

Годишњи план инспекције за заштиту животне средине ОУ Жабари_2021. Сагласност Kоординационе комисије ЗЖС_2021. Сагласност Министарства ЗЖС_08.12.2020.

Документи Инспекције заштите животне средине за 2020 годину

[accordion][spoiler title=“Годишњи план по месецима за 2020 годину“ open=“no“ style=“fancy“ icon=“arrow“] [/spoiler] [spoiler title=“Годишњи план инспекцијског надзора за 2020. годину“ open=“no“ style=“fancy“ icon=“caret“ anchor=““ class=““] [document url=“https://zabari.org.rs/dokumenti/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/GODIŠNJI-PLAN-INSP.NADZORA-INSPEKCIJE-ZA-ZAŠ.ŽIV.SREDINE_2020..pdf“ height=“980″] [/spoiler][spoiler title=“Сагласност Министарства заштите животне средине “ open=“no“ style=“fancy“ icon=“caret“ anchor=““ class=““] [document url=“https://zabari.org.rs/dokumenti/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/Saglanost-Ministarstva-ZŽS.pdf“ height=“980″]   [/spoiler]…

Процена утицаја документи септембар 2019

Обевештење о донетом решењу да није потребна процена утицаја ЈП „СРБИЈАГАС“ Нови Сад Обевештење о пријему захтева за давање сагласности на студију о процене утицаја РБС Витежево на жиотну средину  

Обевештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја ЖС, гасовода у општина Жабари

Обевештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја ЖС, гасовода у општина Жабари

Процена утицаја на животну средину решења

Обевештење о донетом решењу да је потребна процена утицаја РБС Витежево на жиотну средину Обевештење о донетом решењу да није потребна процена утицаја МРАТИНКОВИЋ НИКОЛА (ЗОРАН) из СИМИЋЕВА