Услуге грађанима

УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Одељење за привреду, урбанизам и друштвене делатности Општини Жабари врши послове у непосредном спровођењу закона и других прописа у области урбанизма, привреде, пољопривреде, стамбено комуналних послова, борачко-инвалидске заштите, грађанских стања, дечије заштите и заштите животне средине.

Начелник одељења је дипломирани економиста
Светлана Динић.
Контакт телефон је 012/250-130 и 064/81-33-206.

Грађевинске дозволе