Група за инвестиције и инфраструктуру

  • Координатор групе и послови вођења јавних инвестиција
  • Послови праћења стања стамбеног простора и послови извршења у области урбанизма, грађевинарства и стамбено-комуналним делатностима
  • Стручно – технички послови управљања имовином и комуналном инфраструктуром, послови техничког регулисања и безбедности саобраћаја
  • Оперативни и припремни послови коришћења јавних површина и утврђивања накнаде за уређење грађевинског земљишта, управно-стамбени послови