НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

  „ Проф.др АЛЕКСАНДАР ИВИЋ “

Народна библиотека „ Проф. др Александар Ивић“ Жабари, је самостална установа културе, која обавља послове из области библиотекарства и информационе делатности. Своју делатност обавља на подручју Општине Жабари. Библиотека постоји од 31.10.1992. године. Носи име проф. др Александра Ивића – угледног научног радника, професора правног факултета у Београду и судије Уставног суда Србије. Библиотека има око 300 активних чланова, различитих узраста и професија.

Бесплатним учлањивањем за Дан библиотеке и пријемом предшколаца и ђака првака у чланство, број корисника ће се знатно повећати. Поред основне делатности, библиотека се бави и организовањем и осмишљавањем разних културних програма, као што су: промоције нових издања, , ликовне изложбе, књижевни сусрети, предавања, трибине и дебате, радионице, посета другим библиотекама, школама, организовање одласка на сајмове и изложбе књига и активно учешће у свим културним манифестацијама на подручју Општине Жабари. Такође организује и општинско такмичење рецитатора под називом „Песниче народа мог“, коме претходе школска такмичења рецитатора.

Књижевни фонд библиотеке је богат и разноврстан и чини га око 20 000 публикација домаће и светске књижевности, као и стручних књига из различитих област (филозофије, психологије, социологије, логике, права, природних наука, пољопривреде, медицине, уметности, спорта, географије, историје…)

Постоји и известан број књига на страним језицима, као и књиге које се односе на лингвистику, теорију књижевности и књижевну критику. Речници, енциклопедије, ретка и вредна издања се не износе ван библиотеке, већ се користе у читаоничком простору.

То важи и за малу збирку завичајних књига. Библиотека је чланица међународног система COBISS. То је систем виртуелних библиотека југоисточне Европе. Формирањем централног каталога при Народној библиотеци Србије, сви чланови библиотеке ће у блиској будућности моћи путем интернета, да претражују каталоге библиотека у читавој Србији и окружења. У перспективи је и повезивање са европским системом виртуелних библиотека. Члановима наше библиотеке биће омогућено да претражују фондове и трагају за информацијама, књигама, радовима и сл. , а да притом не напуштају своју собу, односно свој рачунар

 

Немања Трујић, мастер инг. шумарства
в.д. директор

Адреса: Кнеза Милоша 47

12374 Жабари

Тел: 012/250-145

  bibliotekazabari@hotmail.rs