Грађанска стања

Услуге везане за грађанска стања и то промена личног имена, промена личног имена малолетног детета, накнадни упис у матичну књигу рођених, накнадни упис у матичну књигу умрлих, накнадни упис података у матичну књигу, исправка грешке у матичним књигама, исправка грешке у књизи држављана и промена презимена по разводу брака.

канцеларији број 12.

Контакт телефон је 012/250-130, локал 23

064/81-33-226.