Заштита података о личности

Лице за заштиту података о личности за органе општине Жабари је Татијана Радојковић,
дипломирани правник, запослена у Општинској управи општине Жабари.

Адреса: Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари
Број телефона: 064/81-33-268
Имејл: tatijana.radojkovic@zabari.org.rs