ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ФИНАНСИРА СЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ У 2024. ГОДИНИ

Img 20211115 080106
  1. Одлука о избору програма и додели средстава
  2. Решење о одбијању 1 2024 Прово ССС
  3. Решење о одбијању 2 2024 Прово ССС

 

 Ажурирано 


Ажурирано 

 Ажурирано 

Записник о отварању пријава на конкурсОбјављено: 3. апр 2024.

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Позивају се сва удружења грађана да доставе програме од јавног интереса које реализују и који се финансирају из буџета општине Жабари, у укупном износу од 1.600.000,00 динара (словима: милионосамстотинахиљададинара), предвиђенихОдлуком о буџету општине Жабари за 2024. годину („Службени гласник општине Жабари“, бр. 35/2023 и 5/2024) и то:

  • програм 5 – Пољопривредни и рурални развој, економска класификација 4819- Дотације невладиним организацијама, позиција 99, у износу од 200.000,00 динара,
  • програм 6 – Зaштита животне средине, економска класификација 4819- Дотације невладиним организацијама, позиција 120, у износу од 300.000,00 динара,
  • програм 11 – Социјална и дечија заштита, економска класификација 4819- Дотације невладиним организацијама, позиција 49, у износу од 800.000,00 динара,
  • програм 13 – Развој културе и информисања, економска класификација 4819- Дотације невладиним организацијама, позиција 142, у износу од 100.000,00 динара,
  • програм 14 – развој спорта и омладине, економска класификација 4819- Дотације невладиним организацијама, позиција 136, у износу од 200.000,00 динара