Промена намене пољопривредног земљишта

Информације које се тичу издавања решења о промени намене пољопривредног земљишта и издавање уверења о занимању могу се добити у

канцеларији број 12,

контакт телефон је 012/250-130, локал 23

064/81-33-226