Дом здравља

Дом здравља Жабари као самостална установа спроводи на територији општине Жабари примарну здравствену заштиту целокупног становништва.

Директор: др Ненад Димитров
Тел: 012/250-163, 012/250-177, 012/250-116.
domzdravljazabari@yahoo.com

Пуни назив: ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАРИ – ОПШТИНА ЖАБАРИ
Адреса: КНЕЗА МИЛОША ББ
Пошта и место: 12374 Жабари

Регион: Браничевски

Матични број: 17669893
Порески бр.: 104774314

Делатност: Општа медицинска пракса