Саобраћај

Саобраћајна повезаност је веома добра иако је на подручју општине заступљен само друмски саобраћај. Општина се налази на регионалном путу Пожаревац – Свилајнац. Магистралних путева нема. Укупна дужина регионалних путева износи 51 км од чега су 50 км или 98,3% путеви савременог коловоза.

Регионални путеви чине деонице:

-Р-275 на релацији Александровац – Мирјево
-Р-107 на релацији Жабари – Велика Плана
-Р-103 на релацији Пожаревац – Свилајнац
-Р-107 на релацији Жабари – Петровац којим општина остварује везу са Млавом и Хомољем.

Регионални путни правци пролазе кроз насеља Александровац, Брзоходе, Влашки До, Жабари, Мирјево, Ореовица, Породин, Сибница и Четереже.

Постоје редовне аутобуске линије за Пожаревац, Свилајнац, Крагујевац, Ниш, Велику Плану.

Главни ауто-превозници су Веолиа Пожаревац, Ниш експрес, ГАС Крагујевац и приватни превозник Градац.

Најближе железничке станице налазе се у Пожаревцу и Великој Плани.

Иако на територији општине тренутно не постоје други видови саобраћаја осим друмског, географски положај у алувијалној равни Велике Мораве пружа изузетне могућности за развој воденог саобраћаја. Овоме доприноси и чињеница да је Морава у свим планским документима на нивоу републике третирана као пловна. Општина се нада да ће Република Србија испунити планирани пројекат повезивања Велике Мораве са Вардаром и Егејским морем чиме би се поспешио и убрзао привредни разво