Oдлуке о додели средстава КУД-овима за 2024. годину

Dsc 79916

На основу члана 5. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу бесповратних финансијских средстава из буџета ЦЗК „Војислав Илић-Млађи“ Жабари културно-уметничким друштвима на територији Општине Жабари донетог дана 07.08.2017.године и решења 02 – 9/2024 – 01 од 01.04.2024.године о образовању Комисије за доделу бесповратних финансијских средстава Центра за културу „Војислав Илић-Млађи“ Жабари културно-уметничким друштвима са територије Општине Жабари.