Туристичка организација

Локалне власти кроз Туристичку организацију активно промовишу сеоски, ловни и риболовни туризам. На територији општине Жабари постоје изврсни услови и велико интересовање за верски, културни и еко и манифестациони туризам, као и за активни одмор драгих нам гостију.

Стеван Ђорђевић,

в.д. директора

дипломирани инжењер индустријског инжењерства

Адреса: Кнеза Милоша 47

12374 Жабари

Тел: 012/250-130

емаил: turistickaoozabari@outlook.com