Бирачки списак

Услуге које орган локалне самоуправе непосредно пружа заинтересованим физички и правним лицима а које се тичу бирачког списка, могу се добити у

канцеларији број 16,

контакт телефон 012/250-130, локал број 18

064/810-33-233.

Информације које се односе на бирачки списак су упис у бирачки списак, брисање из бирачког списка, измена података из бирачког списка.