Комунални инспектор

Комунални инспектор и послови планирања заштите од елементарних непогода врши надзор над применом прописа из области комуналне делатности од стране предузећа, установа, грађана и других правних лица на подручју општине, врши надзор на спровођењу закона о трговини обрађује информације из ове области.
Истовремено обавља и послове ванредних ситуација из надлежности локалне самоуправе, координира рад са Општинским штабом за ванредне ситуације.

 канцеларија број 12

 телефон број 012/250-130 локал 23

 

Документи и обрасци инспекције