Одељење за буџет и финансије

Начелник одељења је дипл.економиста Милена Васић,

Начелник одељења је дипл.економиста Милена Васић, тел. 012/250-130, 064/81-33-205.

У Одељењу за буџет и финансије систематизују се укупно 16 радних места и 17 извршилаца за следећа радна места:

 • Интерни ревизор
 • Главни контиста главне књиге трезора
 • Послови рачуноводства
 • Књиговођа и послови праћења стања у области културе и јавног информисања
 • Аналитичар буџета
 • Послови планирања и извршења трезора месних заједница и материјално-финансијско књиговодство
 • Обрачун плата, накнада и других личних прихода и послови благајне
 • Послови припреме и извршења буџета
 • Службеник за јавне набавке
 • Буџетски инспектор
 • Руководилац Одељења

 

Објаве и документи одсека за буџет и финасије