Инспектор за заштиту животне средине

Инспектор за заштиту животне средине врши надзор над применом Закона о заштити животне средине, Закона о управљању отпадом, Закона о заштити од буке, и другим прописима и одлукама везаним за њих. Такође уводи и потребне мере на угроженом подручју, подноси захтеве за покретање прекршајног поступка и изриче мандатне казне.

 

 канцеларија број 16,

контакт телефон 012/250-130, локал 18

064/81-33-217.

 

документи и обрасци инспекције за заштиту животне средине