Географски положај

Географске карактеристике општине

Општина Жабари налази се у средишту доњег Поморавља, на десној обали реке Велике Мораве и усред обронака тзв. Браничевског повијарца, који се са југа од Бељанице протеже на север све до Костолца. Рељеф општине је равничарско-брдски. Западна страна која налази на плодној алувијалној равни Велике Мораве је равничарска док је источна страна која се пружа на обронцима браничевског повијарца брдска.

На северу се граничи са општином Пожаревац, на истоку са Петровцем на Млави, на југу са Свилајнцем, на западу са Великом Планом и малим делом са Смедеревом на северозападу.

По подацима из 2004. општина заузима површину од 264 км² (од чега на пољопривредну површину отпада 21.963 ха, а на шумску 1.628 ха).

Општина Жабари има 15 насеља и 17 месних заједница. Жабари се простиру на 263 квадратна километра. Ова општина има у равничарском делу просечну надморску висину од 90 метара, а у брдском, 200 метара.

Подручје општине се налази у умереном климатском појасу, има прелазне одлике степско-континенталне и умерено континенталне климе. Карактеристике климе овог подручја су умерено хладне зиме и умерено топла лета. Највише падавина имају мај и јун а најмање јануар и фебруар.

Годишња количина падавина износи 720 мм. Трајање осунчавања годишње износи 2.047 сати. Средња годишња температура износи 11,4°С где је најтоплији месец јул са средњом температуром од 22,2°С а најхладнији јануар са средњом температуром од 0,5°С.

Подручје општине Жабари се налази у сливу Велике Мораве чији западни део припада алувијону Велике Мораве и Ресаве који је за време високих водостаја бивао изложен поплавама.

У сливу Велике Мораве, заступљени су различити типови замљишта као резултат утицаја рељефа, климе и подлоге. Највећи део равничарског терена чини алувијална смоница. Брдски део највећим делом чине гајњача у подзољавању и гајњача.

Постојеће климатске, педолошке, хидролошке и геолошке карактеристике погодују квалитетној пољопривредној производњи.

 


Netvodic.com