ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ ОДЛУКЕ О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

  Извештај и Записник спроведене јавне расправе Предлог одлуке о другој измени и допуни одлуке буџета 2022. – од 06.07.2022

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ ПОВОДОМ НАЦРТА ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ ПОВОДОМ НАЦРТА ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ СА ЗАПИСНИКОМ СА ОТВОРЕНОГ САСТАНКА   записник за ЛАП-јавна расправа извештај ЛАП

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ ПОВОДОМ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2022. ГОДИНУ СА ЗАПИСНИКОМ СА ОТВОРЕНОГ САСТАНКА  

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ – Нацрт Одлуке локалним комуналним таксама

Извештај Јавна расправа – локалне комуналне таксе   DOCx Извештај Јавна расправа – локалне комуналне таксе  PDF

Извештај јавне расправе са Записником – у вези Нацрта одлуке о буџету 2022.

  Извештај и Записник спроведене јавне расправе Нацрт одлуке буџета 2022. – од 30.11.2021 PDF Извештај и Записник спроведене јавне расправе Нацрт одлуке буџета 2022. – од 30.11.2021 WORD

Записник о спроведеној јавној расправи нацрта одлуке за утврђивање пореза на имовину за 2022.г

18-11-2021.  ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ ПОВОДОМ НАЦРТА ОДЛУКА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2022. ГОДИНУ.