Центар за социјални рад ЖАБАРИ

Пуни назив: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Скраћени назив: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Адреса: КНЕЗА МИЛОША 103
Пошта и место: 12374 Жабари
Регион: Браничевски
Матични број: 06334946
Порески бр.: 101380859

Правни облик:
Датум оснивања: 08.12.1992.
Заступници: Марина Милошевић
Делатност: Остала непоменута социјална заштита без смештаја

 

Teл: 012/250-301
Teл: 012/250-010
Teл: 012/250-307