ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за изградњу парохијског дома у оквиру порте цркве Светог Вазнесења у Жабарима, на катастарској парцели број 6756 и 6757 К.О. Жабари у Жабарима, израђен стране Пројектног бироа „КУЋА СТИЛ“ д.о.о. Свилајнац, ул. Краља Петра I бб, Општина Свилајнац.

Опширније: