ЈАВНИ ПОЗИВ

Комисија за спорт Општине Жабари расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБАН ПРОГРАМ ( АДАПТАЦИЈА И САНАЦИЈА СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА)У ИЗНОСУ ОД 500.000,00 ДИНАРА ЗА 2018.ГОДИНУ

Обавештавају се спортски клубови са територије Општине Жабари да се пријаве на конкурс за доделу средстава за ПОСЕБАН ПРОГРАМ за 2018.годину.

Предвиђена средства за посебан програм у 2018 години су 500.000Д0 динара

Пријаве на конкурс доставити на адрсеу Спортског савеза општине Жабари у року од 3 дана од дана објављивања на огласној табли и Општинском сајту.

Право на конкурс имају сви клубови са територије општине Жабари.