Наредба за угоститељске објекте фризерске и салоне лепоте

7484

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“ бр. 29/2020); члана 41. став 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени лист РС“ бр. 87/2018); члана 17. став 3. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“ бр. 98/2010) и члана 4. Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“ бр. 31/2020) и препоруке Владе Републике Србије од 20.03.2020. године, Штаб за ванредне ситуације за територију општине Жабари на седници одржаној дана 21.03.2020. године, доноси

 

Н А Р Е Д Б У

Штаб за ванредне ситуације за територију општине Жабари, а на основу Одлуке о проглашењу ванредног стања и препоруке Владе Републике Србије, наређује да се

  • Затварају сви Угоститељски објекти (кафићи, ресторани, кладионице, брза храна и сви остали објекти у којима се врши угоститељска делатност) на територији општине Жабари дана 21. 03. 2020. године почев од 12,00 часова. Наредба ће важити док траје Ванредна ситуација.
  • Достава хране се може вршити на даљину путем поруџбине, а не преко шалтера.
  • Фризерски салони и салони за негу и лепоту уз предходно заказивање могу вршити делатност само са једном странком у заказаном периоду.

 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

 

У Жабарима

Број: 06-14/2020-01

Датум: 21.03.2020. године

КОМАДАНТ

Штаба за ванредне ситуације

Општине Жабари

__________________________

Јован Лукић