Oбустављен рад са странкама у Општини

ОБАВЕШТЕЊЕ

РАДИ СУЗБИЈАЊА И СПРЕЧАВАЊА ШИРЕЊА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19 ( KORONA VIRUS) И ЗАШТИТЕ СТАНОВНИШТВА ОД ТЕ БОЛЕСТИ А НА ОСНОВУ ЗАКЉУЧКА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ОБУСТАВЉА СЕ РАД СА СТРАНКАМА ПУТЕМ НЕПОСРЕДНОГ КОНТАКТА ( ШАЛТЕР САЛА. и СЛ).

СТРАНКЕ СВЕ ПОДНЕСКЕ ( ЗАХТЕВЕ, ПРИЈАВЕ, ЖАЛБЕ …) МОГУ ПОДНЕТИ ПУТЕМ ПИСАНЕ ИЛИ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ ИЛИ ТЕЛЕФОНСКИМ ПУТЕМ НА:

ОПШТИНА ЖАБАРИ
ОПШТИНСКА УПРАВА
КНЕЗА МИЛОША 103
12374 ЖАБАРИ
Тел. 012/ 250-130, 250-230
емаил: pisarnicaopstinazabari@gmail.com

ОПШТИНСКА УПРАВА ЖАБАРИ