Наредба за малопродајне објекте

7484

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“ бр. 29/2020); члана 41. став 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени лист РС“ бр. 87/2018); члана 17. став 3. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“ бр. 98/2010) и члана 4. Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“ бр. 31/2020) и препоруке Владе Републике Србије, препоруке привредне коморе Србије у вези радног времена малопродајних објеката од 20.03.2020. године, Штаб за ванредне ситуације за територију општине Жабари на седници одржаној дана 21.03.2020. године, доноси

Н А Р Е Д Б У

Штаб за ванредне ситуације за територију општине Жабари, а на основу Одлуке о проглашењу ванредног стања, препоруке Владе Републике Србије и препоруке привредне коморе Србије у вези радног времена малопродајних објеката, наређује да

Радно време у малопродајним објектима на целој територији Општине Жабари током трајања ванредног стања буде организован по следећем принципу:

o Понедељак – субота од 07.00 до 18.00 часова

o Недељом од 08.00 до 18.00 часова

o Недељом од 04.00 до 07.00 часова искључиво за грађане старије од 65 година.

Трговац може, у складу са наведеном препоруком да самостално одреди радно време у наведеним временским интервалима

  • Такође, број потрошача у малопродајним објектима може бити један потрошач на четири квадратна метра уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености, а у складу са Закључком Владе Број: 53-2581/2020 од 17. марта 2020. године.

 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

 

У Жабарима

Број: 06-14/2020-01

Датум: 21.03.2020. године

КОМАДАНТ

Штаба за ванредне ситуације

Општине Жабари

__________________________

Јован Лукић