Jaвни конкурс за грађане – енергетска санација – соларни панели….

false

На основу предлога Одлуке о финансијској подршци унапређењу енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Жабари за 2022. годину број: 312-8/2022-02 од 24.05.2022. године, Одлуке о Буџету општине Жабари за 2022. годину („Службени гласник општине Жабари“, број 22/2021), Одлуке о првој измени и допуни одлуке о буџету општине Жабари за 2022. годину („Службени гласник општине Жабари“, број 1/2022), Одлуке о другој измени и допуни одлуке о буџету општине Жабари за 2022. годину („Службени гласник општине Жабари“, број 9/2022), Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи , термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП1/22, по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 („Службени гласник општине Жабари“ број 5/2022) Општинско веће општине Жабари доноси:

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ
ЈАВНОГ КОНКУРСА

за суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи , термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Жабари за 2022. годину.