РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ КОНКУРСА ЗА КЊИЖЕВНУ НАГРАДУ „ЗАВИЧАЈНО ЗВОНО ПРОФЕСОРА ВУЧКОВИЋА“

Pexels Thought Catalog 904616

За најбољу необјављену завичајну песму по оцени селектора одабрана је песма „Још један град“ под шифром „Цока“, аутора Славице Јовановић из Пожаревца.

Десет одабраних песама за Зборник који штампамо сваке треће године су следеће:

1. „Хвала за родну кућу“ – шифра „Берба светлости“ , аутор Раша Перић – Гарево, Петровац на Млави.
2. „Повратак у завичај“ – шифра „Пећанац“, аутор Голуб Јашовић – Пећ.
3. „У завичај мој“ – шифра „Феникс“, аутор Миланка Голубовић – Ореовица, Пожаревац
4. „Овде“ – шифра „ТБТ“, аутор Слободан Алексић – Књажевац, Зајечар.
5. „Коло“ – шифра „По Јовану“, аутор Драгиша Живадиновић – Пожаревац.
6. „Завичајне слике“ – шифра „0203“, аутор Душан Мијајловић Адски – Ниш.
7. „Завичај“ – шифра „Века“, аутор Верица Раденковић Митровић – Пирот, Ниш.
8. „Берба“ – шифра „Ирида“, аутор Мирјана Трнавац – Гојна Гора, Прњани.
9. „Похвала светињи завичаја“ – шифра „Хлеб и со“, аутор Александар М. Арсенијевић – Београд.
10. „Душа памти“ – шифра „Сведок“, аутор Станоје Ивановић – Гуча, Борча.
За најбољу необјављену краћу причу о завичају по оцени селектора одабрана је прича „Повратак с оцем“ под шифром „Хлеб и со“, аутора Александра М. Арсенијевића из Београда.
Десет одабраних прича за Зборник који штампамо сваке треће године су следеће:
1. „Морава и даље тече“ – шифра „ИВИС“, аутор Слободанка Давидовић Вучковић – Богатић, Београд.
2. „Орах иза куће“ – шифра „Јаковљански“, аутор Драгиша Марковић – Алексинац, Житковац.
3. „Мирис завичаја“ – шифра „Мирис завичаја“, аутор Стојановић Гордана – Београд.
4. „Пријеворски земљопис дечачким очима“ – шифра „ПРИЈЕВОР“, аутор Слободан Гавриловић – Пријевор, Београд.
5. „Зов родног краја“ – шифра „Звончица“, аутор Јована Глиџић VII/3 – ОШ „Стефан Немања“ Ниш.
6. „Завичајно звоно“ – шифра „Византијско плаво“, аутор Злата Ђукић – Ивањица, Ариље.
7. „Дедина школарка“ – шифра „Љупка“, аутор Љубица Стојановић – Ниш.
8. „Испод Милановог ораха“ – шифра „ВМДЈ“, аутор Мирко Симов Бјелајац – Колашин, Сириг.
9. „Цртице, записи и приче из мог завичаја“ – шифра „Нека друга Ана Анић“, аутор Снежана Раковић – Бања Лука, Босна и Херцеговина.
10. „Карактер“ – шифра „Дубовац“, аутор Стамен Миловановић – Ниш.

Селектор Радомир Андрић