Koнкурс за општинску стипендију студентима

college student, library, man

На основу члана 6. Одлуке о пружању материјалне помоћи породицама ученика и студената са подручја општине Жабари (« Службени гласник општине Жабари», број 7/2011) , Председник општине Жабари , расписује

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА УЧЕНИКА И
СТУДЕНАТА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА ШКОЛСКУ

2022/2023.годину