Дaвање у закуп пољопривредног земљишта у власништву Републике а налази се у општини Жабари 2 круг.

Dvoriste

Расписује се оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије по условима првог круга ( у даљем тексту: Јавни оглас) у општини ЖАБАРИ у следећим катастарским општинама:

Оглас 2 круг