Koнкурс за удружења грађана

Konkurs

Одлука о избору програма за доделу средстава из буџета 2023

 

 


Листа вредновања рангирања програма 2023

Ажурирано 6.7.2023.ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА 2023. ГОДИНУ

Утврђује се Предлог листе вредновања и рангирања програма удружења грађана са територије Општине Жабари који су од јавног интереса и финансирају се из буџета Општине Жабари у 2023. години

PREDLOG LISTE VREDNOVANJA I RANGIRANJA 2023

 

Aжурирано_ 26. јун 2023.Записник са седнице на којој је одлучивано у вези  Јавног конкурса за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Жабари.

 

Zapisnik verske zajednice 2023

 

  

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ФИНАНСИРА СЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ У 2023. ГОДИНИ

На основу чл. 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“,бр.51/09, 99/2011 и 44/2018 – др. закон), чл. 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 16/18), Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса које реализују удружења грађана за доделу средстава из буџета општине Жабари („Службени гласник општине Жабари “,бр.8/2018) и Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор програма од јавног интереса које реализују Удружења грађана и финансира се из буџета општине Жабари у 2023. години, бр. 40-5/2023-01 од 05.05.2023. године, Комисија за спровођење поступка избора програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и финансирају се из буџета општине Жабари

 

Рок за подношење пријава је до 23.05.2023. године до 12.00. часова.