Јавни позив за удружења грађана

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ФИНАНСИРА СЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ У 2023. ГОДИНИ

На основу чл. 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“,бр.51/09, 99/2011 и 44/2018 – др. закон), чл. 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 16/18), Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса које реализују удружења грађана за доделу средстава из буџета општине Жабари („Службени гласник општине Жабари “,бр.8/2018) и Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор програма од јавног интереса које реализују Удружења грађана и финансира се из буџета општине Жабари у 2023. години, бр. 40-5/2023-01 од 05.05.2023. године, Комисија за спровођење поступка избора програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и финансирају се из буџета општине Жабари

 

Рок за подношење пријава је до 23.05.2023. године до 12.00. часова.