Усвојен буџет општине за 2021 годину

Img 6860

 

 

Локални парламент у Жабарима је 18. децембра одржао последњу седницу у овој години на којој је у центру пажње одборника био буџет за 2021. годину по коме су приходи и примања планирани у износу од 316.191.798 динара, расходи и издаци на нивоу од 337.059.798 динара, а дефицит од 20.868.000 динара покриће се из неутрошеног вишка прихода. Седницом је председавао Дејан Адамовић, а заседању је присуствовао председник Општине Јован Лукић.

Говорећи о детаљима планираног буџета за 2021. годину, председник Скупштине општине Дејан Адамовић је казао да поједини пројекти који засигурно неће бити реализовани до краја ове године или се неће извршити у планираном обиму, биће у програму за 2021. годину.

-Кроз буџет су обезбеђена средства за све наше кориснике, како директне тако и индиректне, као и за различите намене попут комуналне делатности, саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, образовања, предшколског васпитања, пољопривреде, културе, спорта, социјалне и дечије заштите, заштите животне средине… И за предстојећу   годину планирана су средства за превоз ученика, стипендије, бесплатну ужину за децу од првог до четвртог разреда, као и за децу из материјално угрожених породица, бесплатан боравак у вртићу за треће и свако наредно дете, једнократну помоћ за рођење деце… Финансијски предлози и захтеви корисника буџета су као и сваке године знатно већи, али буџетска средства планирана су у реалним оквирима и како то налаже упутство за припрему одлуке о буџету, рекао је Адамовић.

Највећи део прихода 56,2 одсто чине трансферна средства из Републике, док 30 одсто буџета се пуни из пореских прихода. У планирању буџета кренуло се од реалне процене прихода и тиме се руководило код расподеле расхода на буџетске кориснике. Тако, код директних буџетских корисника скупштинска позиција износи 14.057.042 динара, раздео председника Општине 15.242.300 динара, Општинског већа 13.932.800 динара, општинског правобраниоца 2.643.400 динара. Највећи део функција локална самоуправа обавља преко Општинске управе и на овом разделу располагаће се са 291.184.256 динара. Индиректни корисници буџетских средстава су: Народна библиотека, Центар за културу, Туристичка организација, Предшколска установа и месне заједнице. Осим ових корисника из општинског буџета финансирају се и стални трошкови основних школа, Центра за социјални рад, а учешће у расподели средстава такође имају и Јавно комунално предузеће и Дом здравља. Непрофитне организације и удружења грађана своја права остварују на конкурсима које спроводи Општинска управа.

Одборник Групе грађана „Жиг и метла“ Небојша Сарић сматра да усвојени буџет нема довољно развојних компонетни и да се недовољно средстава издваја за програме организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура и здравствена заштита, а са друге стране према његовом мишљењу непотребно велика средства се усмеравају на спорт и културу. Он сматра да је овога пута учињен помак у погледу развоја пољопривреде за шта је новим буџетом опредељено 7,2 милиона динара. Одборник Саша Беговић је предложио да се наредним ребалансом један део средстава усмери на медицинске раднике у Ковид амбуланти у Александровцу и Дому здравља.

                           ТРЕЋИ РЕБАЛАНС ВРЕДАН 15 МИЛИОНА

Усвајању буџета претходило је доношење трећег овогодишњег ребаланса којим се захваљујући додатним наменским средствима добијеним од Републике увећавају са једне стране приходи и примања, а са друге стране расходи и издаци за 15 милиона динара.

-Распоред ових средстава је за намене за којима се указала потреба, као што је куповина новог компјутерског софтвера за припрему Одлуке о буџету, затим набавка  компјутера који подржава тај нови програм, издвајање средстава за пројектну документацију која се односи на управљање јавним осветљењем, за обавезне таксе, комуналну делатност… Са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања председник Општине Јован Лукић потписао је уговор вредан 1.756.813 динара. То су наменска средства која су у складу са Законом о буџетском систему повећала укупну вредност буџета. Средства су намењена пројекту „Помоћ у кући за одрасла и стара лица“, који се спроводи преко Центра за социјални рад. Укупна вредност буџетских средстава сада износи 422.459.546 динара, а Трезора 435.752.321 динар, наглашава аналитичар буџета Надица Ивковић.

У наставку седнице усвојена је одлука да завршни рачун буџета Општине за 2020. годину садржи извештај екстерне ревизије, Кадровски план Општине Жабари за 2021. годину и годишњи програм одржавања, уређења и изградње комуналне инфраструктуре и објеката јавне намене за 2021. годину. У наредној години за капиталне пројекте предвиђено је 52.682.656 динара, а између осталог у плану је санација бујичних потока, ревитализација пољских путева, летње одржавање, израда пројеката, реконструкција путне мреже у дужини од 7 километара, завршетак пројекта објекта анекса и фискултурне сале у ОШ „Дуде Јовић“, уређење парка за децу…

Дата је сагласност на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ за 2021. годину и посебан програм коришћења средстава за субвенције из општинског буџета од стране Комуналног предузећа. Према речима директора Живорада Настића, на бази студије процене постојећег стања водоводног система насељених места Влашки До, Александровац, Ореовица и Симићево потребно је приступити реконструкцији водоводне мреже кроз Влашки До, користећи средства Владе Србије, Канцеларије за управљање јавним улагањима која је одвојила неопходна средства за ова 4 пројекта. Такође, потребно је спровести поступак јавне набавке мале вредности за израду пројектно – техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у Александровцу, Ореовици и Симићеву.

-У 2021. години потребно је предвидети средства за израду пројектно – техничке документације за реконструкцију црпног постројења канализације и уређење „мокрог поља“ у које се улива вода из канализације. Очекује нас набавка једног теренског возила, а ових дана од Општине смо добили нов трактор за вишенаменску употребу, казао је Настић.

 

 

На заседању у Жабарима: Више од 337 милиона у каси