Снег на локалним путевима чистиће ЈКП Комуналац

Председник општине Јован Лукић предао је на коришћење ЈКП „Комуналац“ Жабари трактор са расипачем соли и тракторском даском за чишћење снега који је обезбедила локална самоуправа за чишћење локалних путева и улица  на територији општине Жабари.

Снег на локалним путевима чистиће ЈКП Комуналац 1

56 / 100